FX-8150

สุดยอด CPU ที่ทุกคนรอคอย :: AMD FX-8150–The Bulldozer !!! พร้อมผลเทสสไตล์ N4G

สุดยอด CPU ที่ทุกคนรอคอย :: AMD FX-8150–The Bulldozer !!! พร้อมผลเทสสไตล์ N4G

จากที่ก่อนหน้านี้ กระแสของ CPU ตัวใหม่จาก AMD อย่างรุ่น FX หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ Bulldozer ที่ทาง AMD บอกกล่าวถึงประสิทธิภาพการทำงานว่าสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม