GT 240

เผยผลทดสอบซีพียู Core i5 รุ่นใหม่ เล่นเกมแรงกว่าเดิม 67% แต่ก็ยังช้ากว่า GT 240 อยู่ดี…

เผยผลทดสอบซีพียู Core i5 รุ่นใหม่ เล่นเกมแรงกว่าเดิม 67% แต่ก็ยังช้ากว่า GT 240 อยู่ดี…

ผลการทดสอบนี้อ้างอิงจากการทดสอบของเวบไซต์ Expreview ซึ่งเป็นเวบไซต์ IT ชื่อดังของจีน ได้ทำการทดสอบเจ้า Intel Core i5 3570K น้องคนกลางของตระกูล Ivy Bridge….