HDPC-UTNS

I-O Data HDPC-UTNS ฮาร์ดดิสค์พกพาสุดหรู พร้อมความจุครบครัน

I-O Data HDPC-UTNS ฮาร์ดดิสค์พกพาสุดหรู พร้อมความจุครบครัน

ส่วนใหญ่ฮาร์ดดิสค์พกพาหรือ HDD Ext ในบ้านเรามักจะเน้นแค่เรื่องราคาและความจุเป็นหลักซึ่งมันก็เหมือนๆกันทุกยี่ห้อ