Microsoft .net Framework

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เล่นเกมส์ไม่ได้ เปิดเกมส์แล้ว Error

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เล่นเกมส์ไม่ได้ เปิดเกมส์แล้ว Error

เพื่อนๆ คงพบปัญหาในการเล่นเกมส์ คือเปิดไม่ได้บ้าง เข้าแล้ว Error บ้าง ไฟล์หายบ้างอะไรบ้าง สารพัดปัญหา ทีมงานเลยมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื่องต้นสำหรับการเล่น