NFC

ผู้ใช้เครื่อง Wii U จะสามารถจ่ายเงิน eShop ได้ด้วยการ์ด NFC ในญี่ปุ่น

ผู้ใช้เครื่อง Wii U จะสามารถจ่ายเงิน eShop ได้ด้วยการ์ด NFC ในญี่ปุ่น

ทาง Nintendo ประกาศออกมาว่า ผู้ใช้เครื่อง Wii U ในญี่ปุ่นจะสามารถจ่ายเงินของการซื้อของออนไลน์ผ่าน eShop ได้ โดยใช้ NFC ใน GamePad เริ่มวันที่ 22 กรกฎาคมนี้