portable

Juno แท่นรองโน๊ตบุ๊คขนาดพกพารุ่นใหม่จาก Spire ทำไมเล็กจัง ??

Juno แท่นรองโน๊ตบุ๊คขนาดพกพารุ่นใหม่จาก Spire ทำไมเล็กจัง ??

Spire ได้ทำการเปิดตัวแท่นรองโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่า Juno ซึ่ง มีจุดเด่นที่สามารถพกพาได้ง่าย ด้วยขนาดที่ทำการพับแล้วเพียง 22 x 9 x 2 cm เท่านั้น จึงเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการพกพาแท่นรองไปใช้นอกสถานที่บ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีก…