unreal

Unreal กำลังจะออกมาใหม่นี้จะฟรี! และจะถูกพัฒนาได้อย่างอิสระจากผู้เล่นทุกคน!

Unreal กำลังจะออกมาใหม่นี้จะฟรี! และจะถูกพัฒนาได้อย่างอิสระจากผู้เล่นทุกคน!

เมื่อตอนที่ Unreal Tournament ออกมาครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ชื่อเสียงของ Epic Games ก็พุ่งปรี๊ด Unreal Engine 3 ของบริษัทได้กลายมาเป็นมาตรฐานของการพัฒนาวีดีโอเกมต่างๆ