Zacate

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า :: AMD Wichita/Krishna APUs ถูกสั่งระงับซะงั้นแผนเดิม

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า :: AMD Wichita/Krishna APUs ถูกสั่งระงับซะงั้นแผนเดิม

หลังจากความประสบความสำเร็จจาก AMD Brazos platform หรือ APUs ที่รู้จักกันดีในนาม Zacate (E-Series) and Ontario (C-Series) เมื่อเดือนก่อนก็มีข่าวออกมาว่า AMD จะทำการส่ง Brazos 2.0 ออกมาปรับปรุงภายใต้ Codename ชื่อ Wichita and Krishna ต้องถูกยกเลิกแบบไม่คาดฝัน Wichita and Krishna นั้นจะเป็น APUs รุ่นที่ถูกปรับปรุงเรื่องของความเร็วและจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตแบบ 28nm เดิมเลยจะถูกส่งออกมาในช่วงของกลางปีหน้า (2012) แต่ต้องถูกระงับไว้ โดยผู้บริหารของ AMD นั้นให้เหตุผลว่า การที่จะส่ง Brazos 2.0 ออกมาสู่ในตลาดของ high end netbooks ในปีหน้านั้น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะคู่แข่งอย่าง Intel นั้นมีแผนที่จะส่ง ultrabook ออกมาทำตลาดที่เหนือกว่า และคนส่วนมากอาจจะพุ่งความสนใจไปที่ ultrabook มากกว่า เพราะฉะนั้น […]

ผลเทสเกม : AMD Fusion A-Series ปะทะ Intel Sandy Bridge !!!!

ผลเทสเกม : AMD Fusion A-Series ปะทะ Intel Sandy Bridge !!!!

อยากย้ำไว้ก่อนนะครับ ว่านี่เป็นแค่ข่าวที่มาจากการทดสอบของทาง AMD โดยเป็นการเปิดเผยจากในสไลด์นำเสนอของทาง AMD เอง