GPU-Z 0.5.5

GPU-Z 0.5.5 จาก Techpowerup มาแล้ว พร้อมอัพเดตข้อมูลการ์ดจอมากมาย

GPU-Z 0.5.5 จาก Techpowerup มาแล้ว พร้อมอัพเดตข้อมูลการ์ดจอมากมาย

ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันมากครับ คือทาง Techpowerup ปล่อยโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการ์ดจออย่าง GPU-Z รุ่นล่าสุด นั่นคือ GPU-Z 0.5.5 ออกมาให้เราได้ใช้กันแล้ว